آتلیه عکاسی پرسنلی در مشهد

آتلیه پرسنلی جهت ویزا و مهاجرت

عکس پرسنلی برای ویزا مهاجرت و ویزای مسافرت

عکس برای ویزای امریکا: سایز چاپ 5-5 و برای ثبت نام انلاین 600-600 پیکسل طبق فرم

عکس برای لاتاری امریکا: 600-600 پیکسل

عکس برای ویزای کانادا: 4/5-3/5طبق فرم

عکس برای ویزای کشورهای اروپائی (شنگن) : 4/5-3/5

عکس برای ویزای چین و تایلند: 4-3 

آتلیه پرسنلی ادارات ایران

عکس پرسنلی مورد قبول ادارات ایران:

عکسها باید روبرو و تمام رخ باشند.

عکسها باید با زمینه پشت سفید باشند.

خانمها با حجاب کامل، روسری یا مقنعه تیره بدون طرح بر سر داشته باشند.

آقایان با لباس تیره، مدل مو ساده و نباید ریش مدل دار داشته باشند.

عکسها باید بدون عینک و کلاه و کراوات باشند.

 

اندازه عکسها برای ادارات مختلف:

عکس گذرنامه: 4-6

عکس گواهینامه: 4-3

عکس کارت ملی: 4-6 یا 4-3

عکس تشخیص هویت و سو پیشینه: 4-6 یا 4-3

عکس کنکور: 400-300 پیکسل

نمونه کارهای موجود در این صفحه با پس زمینه های رنگی مختلف نمایش داده شده است، در تصاویر نهایی رعایت تعاریف ادارات مختلف لحاظ می گردد.

گالری عکس پرسنلی